ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η ΕMIS Συστήματα Διακίνησης Ε.Ε.

δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών με ιδιαίτερη εμπειρία σε συστήματα διακίνησης μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων όπως:

01.

Ταινιόδρομοι διαφόρων εφαρμογών

02.

Ραουλόδρομοι βαρύτητας και ισχύος

03.

Παλετόδρομοι

04.

Αναβατόρια

05.

Ψαλιδωτές πλατφόρμες

06.

Μεταφορείς με ερπύστρια

07.

Ειδικές κατασκευές

EMIS CONVEYOR SYSTEMS

Επιπλέον των μηχανολογικών κατασκευών

το τμήμα βιομηχανικών αυτοματισμών μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη κατασκευής αυτοματισμών οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές (PLC)
  • Ηλεκτρονικούς ρυθμιστές στροφών (Inverters)
  • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA) , κ.α.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο αντικείμενο καθώς και οι αρχές της εταιρίας μας για κατασκευή μηχανημάτων με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία, σας εγγυώνται την ικανοποίηση και την απροβλημάτιστη λειτουργία του νέου εξοπλισμου σας.